Finansijski konsalting

Savjetovanje u oblastima finansija, računovodstva, revizije finansijskih izvještaja, procjene imovine i sudskog vještačenja iz svih ekonomskih oblasti.

FINANSIJE

Tehnička, fundamentalna i sentimentalna analiza finansijskih tržišta, u realnom vremenu

REVIZIJA

Revizija finansijskih izvještaja prema MRS, MSFI i MRevS

SOFTVER

Poslove revizije obavljamo putem vlastitog softvera: mc sq AI powered

Ako mislite da je znanje skupo, probajte neznanje!

mc sq (our second name) AI powered

Savjetovanje

U KRIVIČNIM PREDMETIMA

Osumnjičeni ima zakonsko pravo na pravičnu odbranu.

FinanSIJSKO SAVJETOVANJE

Doprinosimo uvođenju finansijske funkcije.

POREZNO SAVJETOVANJE

Našim angažovanjem možete značajno smanjiti porezne rizike.

ProcJENA STEČAJNOG RIZIKA

Naučno verificiranim metodama vršimo procjenu stečajnog rizika.

PROCJENA

Bilansnih pozicija, imovine i preduzeća kao cjeline.

DATA SCIENCE

Kraljica nauka, spoj statistike, programiranja, ML i domenskog znanja.

Vrhunske Performanse

mc sq

stands for:

(a) Memić Consulting (^2)

(b) Albert Einstein’s equation for energy

(c) The both.

Portfolio

Leo odio vel

Leo odio vel

Id lorem lacinia

Id lorem lacinia

Laoreet varius

Laoreet varius

Aliquet tellus

Aliquet tellus

Ligula non orci

Ligula non orci

Tellus faucibus

Tellus faucibus

1 $ investiran u dionice 01/2012. bi do danas dao različite prinose

Get Stock Beta with Python

U realnom vremenu

Izračun stope kapitalizacije

U realnom vremenu

Softver za reviziju finansijskih izvještaja preduzeća mc sq AI powered

 1. Analitika svakog od konta
 2. Značajna salda (promet) svakog od konta
 3. Konta salda
 4. Sintetika klasa
 5. Moguća grešku
 6. Opšte revizorske napomene
 7. Bilješke uz reviziju finansijskih izvještaja s opisom konta koja sadrže revizorske primjedbe i sugestije i zapažanja
 8. Sentimentalna analiza bilješki
 9. Prijevod bilješki na engleski jezik
 10. Radna dokumentacija, s opisom svih konta bruto bilansa, uključujući revizorske primjedbe i sugestije i zapažanja i moguću grešku.
 11. Aktiva
 12. Dugoročna sredstva
 13. Kratkoročna sredstva
 14. Pasiva
 15. Kapital
 1. Dugoročne obaveze
 2. Kratkoročne obaveze
 3. Bilans uspjeha
 4. Izvještaj o novčanim tokovima
 5. Finansijske pokazatelje
 6. Opšte revizorske napomene
 7. Bilješke uz reviziju finansijskih izvještaja s opisom stavki bilansa koje sadrže revizorske primjedbe i sugestije i zapažanja
 8. Radna dokumentacija, s opisom svih stavki bilansa, uključujući revizorske primjedbe i sugestije i zapažanja i moguću grešku
 9. Značajnost
 10. Procjenu rizika
 11. Ocjenu ciklusa
 12. Web objava moguće prevare i kriminala
 13. Prijedlog revizorskog mišljenja.
 14. Cjelovit revizorski izvještaj koji sadrži sve naprijed navedeno.

Pridružite se najvećim svjetskim revizorskim firmama koje reviziju finansijskih izvještaja obavljaju putem robota.

Some more

Art can be anywhere.

Vaš privatni konsultant

Naš tim

Finansije, računovodstvo, revizija, procjena, sudsko vještačenje, naplata potraživanja, Python

Prof. dr. sc. Deni Memić

cfa, quant pHd in finance

Doc. dr. sc. Nedim Memić

CERTIFICIRANI REVIZOR

Our Dedicated Blog

Tehnička analiza finansijskih tržišta je nauka koja proućava tržišna kretanja cijena vrijednosnih papira. Prema ovoj teoriji, trend kretanja cijena će se vjerovatnije nastaviti nego obrnuti. To je adaptacija Newtonovog prvog zakona kretnja (inercije), koji glasi: Svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog krezanja po pravcu, sve dok vanjske sile ne uzrokuju promjenu tog stanja..

Ekonomski modeli rade dobro, dok rade. (John Maynard Keynes).

Kontaktirajte nas.