Porezno savjetovanje
Naše porezno savjetovanje čini poslovanje našeg klijenta legalnim u oblastima direktnih i indirektnih poreza, uz korištenje poreznog zaklona. Naš posao se sastoji od savjetovanja u fazi planiranja poslova, njihove realizacije, tokom trajanja porezne kontrole i tokom sporova s Poreznom upravom F BiH, odnosno Upravnom za indirektno oporezivanje.