Poslovi sudskog vještačenja
Poslovi sudskog vještačenja se provode prema rješenju suda ili prema naredbi tužilaštva. Ova djelatnost je uređena Zakonom o sudskim vještacima F BiH. Podrazumijeva izradu nalaza i mišljenja vještaka o sudskom sporu ili krivičnom postupku prema zakonima relevantnim za predmet i pravilima ekonomske struke. Naše vještačenje podrazumijeva legitimitet u sve tri podoblasti ekonomske struke: (i) ekonomija i tržišni odnosi, (ii) računovodstvo i finansijsko izvještavanje, i (ii) finansije.