Pravno savjetovanje
Dipl. iur Alen Memić posjeduje 9 godina profesionalnog iskustva na pravnim poslovima u bankarskom / finansijskom sektoru u međunarodnom okruženju. Trenutno obavlja funkciju Voditelja odjela za naplatu potraživanja sudskim i vansudskim putem u HETA ASSET RESOLUTION BH.
Tijekom svoje poslovne karijere, stekao je značajno iskustvo u transakcijama prodaje portfolia spornih potraživanja (NPL – non-performing loan segment) kako na strani kupca tako i na strani prodavca u kojima je imao ulogu u pripremi okvirnih i pojedinačnih ugovora, predviđanja pravnih rizika i zaštitu poslodavca od istih, izvještavanja, rukovođenja kvalitetom podataka, operativnog izvršioca tih transakcija i dr. Iskustvo u naplati potraživanja prvobitno stekao u Hypo Alpe-Adria-Bank (sada Addiko Bank) na poziciji Stručnog saradnika za naplatu putem suda. Trenutno je u procesu sticanja diplome na Master studiju i Uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu na nivou FBIH.