Revizija finansijskih izvještaja i srodne usluge

Revizija finansijskih izvještaja

Revizija finansijskih izvještaja se provodi prema Međunarodnim revizijskim standardima i Zakonu o računovodstvu F BiH. Efikasan proces revizije podrazumijeva:

– Prepoznavanje rizičnih oblasti i fokusiranje na kvalitet procesa i kontrola;
– Sprovođenje testova kojima se potvrđuju iznosi u finansijskim izvještajima i analiziraju razlozi za reklasifikaciju;
– Mišljenje revizora o finansijskim izvještajima daje najviši nivo pouzdanosti.

Finansijski Due diligence
Finansijski due diligence uključuje dubinsku analizu očekivane investicije. Procjenjuju se osnovni rizici kojima je biznis izložen, kao i očekivana dobit i očekivani gotovinski tokovi. Prepoznaju se osnovni finansijski rizici i potencijalni problemi transakcije.
 
Revizija poslovanja
Pod revizijom poslovanja (revizija izvedbe, revizija uprave) se podrazumijeva revizija značajnih stavki upravljanja sredstvima, obavezama i rizicima, odnosi s dobavljačima, kupcima, zaposlenicima i povezanim stranama, organizacija, poštivanje zakona, poštivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i akata Naručioca, radno pravnih odnosa, postojanje štetnih ugovora, sukoba interesa, krađe, prevare i sl.
Forenzička revizija

Forenzička revizija podrazumijeva otkrivanje krivičnih djela u privrednom i neprivrednom poslovanju. Najučestalija krivična djela su:

· Krivotvorenje novca

· Krivotvorenje vrijednosnih papira

· Porezna utaja

· Carinska prevara

· Primanje dara i drugih oblika koristi

· Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

· Nesavjestan rad u službi

· Pronevjera u službi

· Prevara u službi

· Protuzakonita naplata i isplata

· Pranje novca.

Revizija finansijskih izvještaja

Revizija finansijskih izvještaja se provodi prema Međunarodnim revizijskim standardima i Zakonu o računovodstvu F BiH. Efikasan proces revizije podrazumijeva:

– Prepoznavanje rizičnih oblasti i fokusiranje na kvalitet procesa i kontrola;
– Sprovođenje testova kojima se potvrđuju iznosi u finansijskim izvještajima i analiziraju razlozi za reklasifikaciju;
– Mišljenje revizora o finansijskim izvještajima daje najviši nivo pouzdanosti.

Finansijski Due diligence
Finansijski due diligence uključuje dubinsku analizu očekivane investicije. Procjenjuju se osnovni rizici kojima je biznis izložen, kao i očekivana dobit i očekivani gotovinski tokovi. Prepoznaju se osnovni finansijski rizici i potencijalni problemi transakcije.
 
Revizija poslovanja
Pod revizijom poslovanja (revizija izvedbe, revizija uprave) se podrazumijeva revizija značajnih stavki upravljanja sredstvima, obavezama i rizicima, odnosi s dobavljačima, kupcima, zaposlenicima i povezanim stranama, organizacija, poštivanje zakona, poštivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i akata Naručioca, radno pravnih odnosa, postojanje štetnih ugovora, sukoba interesa, krađe, prevare i sl.
Forenzička revizija

Forenzička revizija podrazumijeva otkrivanje krivičnih djela u privrednom i neprivrednom poslovanju. Najučestalija krivična djela su:

· Krivotvorenje novca

· Krivotvorenje vrijednosnih papira

· Porezna utaja

· Carinska prevara

· Primanje dara i drugih oblika koristi

· Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

· Nesavjestan rad u službi

· Pronevjera u službi

· Prevara u službi

· Protuzakonita naplata i isplata

· Pranje novca.